Pihasuunnitteluvalmennus 2/4: Analyysit ja luonnossuunnittelu

Kurssimateriaali tästä

Pihasuunnittelun vaiheet, opas puutarhaetsivien kaupasta 10 € 

Pihasuunnittelupeli, opas puutarhaetsivien kaupasta 20 €

Toisessa osassa kiinnitetään huomiota seuraaviin:

Miten analysoin pihan?

Mitä toimintoja pihassa tarvitaan?

Miten mitoitan pihan toiminnot?

Mitä pihaluonnoksessa esitetään?

Kotitehtävät osa 2/4

Tehtävä 1. Mieti pihasi toiminnot ja kulkureitit. Piirrä ne kartalle, mk 1:100 (1:200), paperien koko a3

Tehtävä 2.  Tee pihastasi pihaluonnos, mk 1:100 (1:200), paperien koko a3

Pihasuunnitelmassa on kyettävä löytämään toimiva, kaunis, kestävä ja helppohoitoinen, monesti taloudellinenkin ratkaisu niin, että erilaiset tavoitteet on huomioitu tasapuolisesti. Analyysit auttavat kokonaissuunnitteluratkaisun löytämistä tuomillaan puitteilla. Analyysejä voi tehdä niin monesta aiheesta, kuin kokee erillisen huomioinnin tarpeelliseksi. Suunnittelukokemuksen karttuessa analyysien tarve vähenee, kun lähtökohtien huomioiminen rutinoituu.

Kaunis, kestävä ja toimiva puutarha

Puutarhan suunnittelu on hyvin ratkaisukeskeistä. Puutarhassa mietitään reitit, talon huoltoon liittyvät asiat, oleskelu puutarhassa, lasten leikki, maaston muodot ja muotoilut, istutukset, valaistus sekä  puutarhan talvikäyttö ja –ilme. Puutarhan kokonaisuus syntyy siis monen osan summana. Miettimällä yhtä asiaa kerralla, muuttuu ajatustyö helpommaksi hallita. Jokaista pulmaa on hyvä miettiä useammasta näkökulmasta. Jokainen suunnittelija painottaa eri asioita. Itselleni ovat tärkeitä esteettiset ja toimivat ratkaisut, joku muu painottaa kestävyyttä ja toiminnallisuutta kauneuden kustannuksella. Siksi lopputulos on aina yksilöllinen ja arvokas.

Kaunis puutarha on yleensä tasapainoinen ja hyvin suunniteltu. Suunnitelmia ei tarvitse tehdä paperille, mutta muistamista suunnitelmapaperit helpottavat. Kauniissa puutarhassa toimintojen ja kasvillisuuden ryhmittely on onnistunut, kasvivalinnat ja kalusteet sopivat kokonaisuuteen ja värimaailma on mietitty. Puutarhassa on myös mielenkiintoisia istutuksia ja hauskoja rakenneratkaisuja. Kaikkein tärkeintä kauniissa puutarhassa on, että se näyttää ja tuntuu omalta.

Toimivassa puutarhassa toiminnot on sijoitettu niille tarkoituksenmukaisiin paikkoihin, aurinkoiset paikat on hyödynnetty maksimaalisesti ja näköyhteys naapureihin ei ole aivan ilmeinen. Tilaa on varattu toiminnoille riittävästi: kuinka monelle autolle tarvitaan tilaan, missä lapset leikkivät, kuinka huoltotoimet (roskat, tomutus, kuivatus) mahtuvat puutarhaan. Toimiva puutarha on helppohoitoinen ja siellä on mietitty reitit tarkasti. Toimivassa pihassa on käytetty paikkaan sopivia materiaaleja ja toimiva piha on myös hyvin rakennettu

Kestävyydellä tarkoitetaan puutarhassa hyvää ja laadukasta suunnittelu- ja rakentamistyötä, muunneltavia ja monikäyttöisiä ratkaisuja ja kestäviä materiaalivalintoja. Kestävyyteen vaikuttaa aina aika, joten kannattaa miettiä esimerkiksi  5 vuoden, 10 ja 15 vuoden päähän. Puutarha on kuin kotikin: sijoitus, josta pidetään huolta.

Toiminnot ja muotokieli

Toiveiden miettimisen jälkeen sijoita ja mitoita puutarhaasi ne toiminnot, jotka tarvitsette ja haluatte. Jokaisesta pihasta tulisi löytyä tila oleskelulle, ulkovarastolle, kodinhoidolle, autoille, roskille ja sisääntulolle Omakotitalossa kaikki toiminnot postilaatikosta puuvarastoon pitää saada mahtumaan omalle tontille ja se tekee, varsinkin pienillä tonteilla, suunnittelusta helposti aika toiminnallisuuteen keskittyvää. Rivitaloissa ja paritaloissa on omat pienet puutarhat, joissa on helpompi keskittyä oleskelualueisiin ja muihin puutarhan miellyttävyyttä lisääviin toimintoihin. Rivitalo- ja paritalotontilla on aina myös ns yleisiä alueita, joille sijoitetaan toiminnot kuten pyykinkuivatus tai lasten leikkialue. Kerrostalossa kaikki piha-alueet ovat yhteisiä ja tarvitaankin runsaasti yhteistyötä, jotta kerrostalopihasta saadaan yhteinen puutarha kaikille talon asukkaille. Suomessa on mietittävä myös toimintojen toimivuutta talvella, joten tilaa on varattava myös lumen läjitystä varten. Suunnittele toimintojen jälkeen kulkureitit puutarhassasi siten, että liikkuminen eri toimintojen välillä on sujuvaa ja tarkoituksenmukaista. Autoliikenne erotetaan muusta liikenteestä, jotta liikkuminen puutarhassa on turvallista. Toimintojen muuntuminen perheen tarpeiden muuttuessa kannattaa ottaa huomioon: lapset ovat pieniä vain hetken ja ikääntyminen luo uudet haasteet puutarhan toimivuudelle.

Kun olet saanut puutarhan toiminnot paikoilleen, mieti puutarhan muotokieli ja mitoitus. Puutarhasuunnittelussa kannattaa käyttää geometrisia perusmuotoja kuten neliö ja suorakaide, tai ympyrä ja ellipsi. Perusmuotoja käytetään puutarhassa siksi, että kasvit materiaalina ovat niin pehmeitä ja runsaita, että ne pehmentävät muotoja luonnostaan. Mikäli muodot eivät siis noudattele geometriasta tuttuja perusmuotoja, niin puutarha näyttää helposti epäsiistiltä ja huolittelemattomalta. Suorakaiteen ja neliön muodot ovat aloittelijalle helpoimpia käyttää, antavat puutarhasta asiallisen vaikutelman ja noudattelevat usein mm. talon arkkitehtuuria hyvin.  Suorakaiteen ja neliön muodot ovat puutarhan hoidon kannalta haastavia, koska linjoja täytyy ajan kuluessa oikaista ja pensaita leikata, jotta haluttu vaikutelma säilyy. Pehmeät ja  pyöreät muodot ovat  puutarhassa helppohoitoisia ja antavat puutarhasta naisellisen ja pehmeän vaikutelman. Pyöreät muodot sopivat hyvin luonnon omaan muotokieleen, mutta luovat haasteita siinä, kuinka sijoittaa rakennukset pyöreämuotoiseen puutarhaan. Kolmioiden käyttö puutarhan muotokielen pohjana luo erittäin dynaamisen ja nuorekkaan vaikutelman. Puutarhan hoidon kannalta kolmioiden terävät kulmat ovat kaikkein hankalimpia.

Analyysivaiheen jälkeen siirrytään luonnosteluun. Kiinnitetä huomiota tiloihin ja tilasarjoihin, joita pihalle muodostuu. Tila on (tässä yhteydessä) ulkona oleva, erilaisten elementtien (esim. kasvillisuus, pergolat, aidat, rakennukset, katokset) rajaama kolmiulotteinen tila. Erityisesti on huomioitava esim. yksityisen oleskelupihan rajautuminen puoliyksityiseen yhteispihaan (esim. rivitaloyhtiöissä) tai julkiseen katutilaan. Ensimmäisessä luonnoksessa tärkeintä on löytää suunnitelman teema eli muotokieli, mittakaava, tunnelma jne.